All systems are go

Don't agree with this? Please let us know

 • Visiba Care services
  • Sweden
   • RedRobin
   • Authentication services
    • BankID
    • SITHS
    • Freja eID+
    • AzureAD
   • Communication services
    • SMS service
    • Video service
    • Mail service
    • Push notification service
   • Payment services
    • Swish
  • Norway
   • Authentication services
    • BankID
    • AzureAD
   • Communication services
    • SMS service
    • Video service
    • Mail service
    • Push notification service
  • Finland
   • RedRobin
   • Authentication services
    • BankID
    • Mobiilivarmenne
    • AzureAD
   • Communication services
    • SMS service
    • Video service
    • Mail service
    • Push notification service
  • UK
   • RedRobin
   • Authentication services
    • SMS-code
    • NHS Login
    • AzureAD
   • Communication services
    • SMS service
    • Video service
    • Mail service
    • Push notification service
Previous Incidents

[Resolved] Driftstörning hos leverantör (BankID)

Began: Ended: Duration:
 • Visiba Care services
 • Sweden
 • Authentication services
 • BankID

BankId hade en mindre driftstörning som gjorde det svårt att logga in. Detta ska vara löst.

[Resolved] Inloggnings problem

Began: Ended: Duration:
 • Visiba Care services
 • Sweden
 • Authentication services
 • BankID
 • SITHS
 • Freja eID+
 • AzureAD

Vi upplevde problem med inloggning under morgonen idag

Vi ser nu att det fungerar att logga in igen, vi håller uppsikt och undersöker orsaken till störningarna.

No further notices from the past 7 days.